ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin: UCD)  สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2564
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ทุน
สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/ucd 
และสมัครคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินที่ https://www.ucd.ie/global/apply
โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2564
 
พิมพ์ข่าวนี้