สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

- เว็บรับสมัครสอบ >>> คลิกที่นี่

- ประกาศรับสมัครสอบ >>> คลิกที่นี่

- ร่างกำหนดการ  >>> คลิกที่นี่


พิมพ์ข่าวนี้