รับสมัคร ! ทุนนวัตกรรมดิจิทัล 2563 สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ


รายละเอียดคลิกที่นี่รับสมัครทุนนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2563  สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ (ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน) Innovator for Digital Government Scholarship : InDiGoS ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2564

เหมาะสำหรับ :
- ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย/จบ ป.ตรี ไม่เกิน 2 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Data Science
- ผู้ที่มีความสนใจงานด้านการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
- ผู้ที่มีความสนใจในการ forecast เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์
- ผู้ที่มีทักษะพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและร่วมขับเคลื่อนงานสำคัญของประเทศ

www.ocsc.go.th/scholarship/digitaltransformation
 
พิมพ์ข่าวนี้