Update!!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว มาดูผลสอบ ดูคะแนนกันได้

สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แล้ว สามารถตรวจดูผลการสอบ และตรวจดูคะแนนได้แล้ว ที่ http://job2.ocsc.go.th 
หัวข้อ "สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil"; เมนู "ดูผลคะแนนสอบ";
พิมพ์ข่าวนี้