สอบภาค ก. ประจำปี 2564 (สำหรับผู้ที่สมัครปี 2563 แล้วแต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้)

สำนักงาน ก.พ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

สมัครสอบได้ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบได้ที่ http://job2.ocsc.go.th
พิมพ์ข่าวนี้