การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก.)

ระบบ iOS ลิงค์บน App Store >>> https://apps.apple.com/th/app/job-ocsc/id1474560379

ระบบ Android ลิงค์บน Play Store >>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocsc.job&hl=th

1. ติดตั้ง Mobile Application "JOB OCSC" ในโทรศัพท์ของท่านได้ทั้งระบบ iOS และ Android
2. สมัครสมาชิก แล้ว Log-In เข้าสู่ระบบ
3. เลือกเมนู "หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ" ระบบจะปรากฎหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของท่าน

inFographic1

กรณีไม่เห็นรูปภาพขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองผลฯ ด้านบน คลิกที่นี่ 
พิมพ์ข่าวนี้