นัดหมายสำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ ได้

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึง 17 พฤศจิกายน 2563 

กลุ่มเป้าหมายผู้สมัคร : ผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 

โดยไปที่ >>> http://job2.ocsc.go.th  

เลือกหัวข้อ  " สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) "

พิมพ์ข่าวนี้