ข่าวประชาสัมพันธ์
 

e-Exam Update!!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. e-Exam ประจำปี 2563 แล้ว มาดูผลสอบ ดูคะแนนกันได้
สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 แล้ว สามารถตรวจดูผลการสอบ และตรวจดูคะแนนได้แล้ว ที่ http://job2.ocsc.go.th 
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้