สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)


รายละเอียดคลิกที่นี่

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 3 ตำแหน่ง
รับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์
สนใจสมัครสอบได้ที่  https://personnel-ocsc.job.thai.com
ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5471000 ต่อ 6319, 6330
 
พิมพ์ข่าวนี้