ข่าวประชาสัมพันธ์
 

Update! ขยายเวลา Upload รูป การสอบภาค ก. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil

รายละเอียดคลิกที่นี่


แบบ e-Exam >>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายวันอัปโหลดรูปถ่าย วันพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 หรือ ไปที่เว็บรับสมัครสอบแบบ e-Exam คลิกที่นี่

แบบ Paper & Pencil >>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายวันอัปโหลด (upload) รูปถ่าย และการส่งสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 หรือ ไปที่เว็บรับสมัครสอบแบบ Paper & Pencil คลิกที่นี่

Job2.ocsc.go.th
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้