ข่าวประชาสัมพันธ์
 

Update - ห้ามพลาด! เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. (มิ.ย. 2563)

ทดลองทำคลิกที่นี่


สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มเติมจำนวนตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ตามหลักสูตรใหม่ ตาม Link นี้

เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด กรุณากด Crtl + F5

https://job.ocsc.go.th/exam_expo/

ระดับ ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา (https://job.ocsc.go.th/exam_expo/test1.html)

ระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท (https://job.ocsc.go.th/exam_expo/test2.html)

   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้