ประกาศเลื่อนวันสอบ ภาค ก. พิเศษ 2563


รายละเอียดคลิกที่นี่


เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พิมพ์ข่าวนี้