ระบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ภาค ก.) รองรับผู้สอบผ่านตั้งแต่ปี 2540 แล้วนะ! ง่ายๆ 2 ช่องทาง


รายละเอียดคลิกที่นี่


ขณะนี้ ระบบพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (หนังสือรับรองภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์) ของสำนักงาน ก.พ. รองรับผู้สอบผ่านตั้งแต่ปี 2540 แล้ว โดยมี 2 วิธีง่ายๆ ในการพิมพ์หนังสือรับรองผลฯ

1. ผ่านทาง Mobile Application "JOB OCSC" ***ทางเลือกที่ง่ายกว่า*** ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS
   1.1 หลังจากติดตั้ง App แล้ว กดปุ่ม "สมัครสมาชิก" ด้วย ID บัตรประชาชนของท่าน
   1.2 ไปที่เมนู "หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ"

2. ผ่านทางเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th แล้วไปที่เมนู "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ."
   2.1 กดปุ่ม "สมัครสมาชิก" ด้วย ID บัตรประชาชนของท่าน
   2.2 เลือกพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ

สำหรับผู้ที่ทำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหายสามารถใช้ 2 ช่องทางนี้ได้
พิมพ์ข่าวนี้