รับสมัครสอบทุนรัฐบาล ทุน UIS และทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. กำลังรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

มีทุนรัฐบาล ดังต่อไปนี้

1. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)


...


สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ
เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th/

2. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)


...


สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป
สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th/

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2562
...
พิมพ์ข่าวนี้