การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางในการพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ 2 ช่องทาง ดังนี้
*(เฉพาะหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา)

1. เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th
   1.1 ไปที่ เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th
   1.2 เลือก “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.” จากปุ่มเมนูรูปเครื่องพิมพ์
   1.3 Log-in ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ผู้ใช้กำหนดไว้ตอนสมัครสอบเพื่อเข้าระบบพิมพ์หนังสือรับรองผลฯ หากท่านจำรหัสผ่านไม่ได้ สามารถกดปุ่ม ลืมรหัสผ่าน เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยท่านต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร และทำตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

2. Mobile Application “JOB OCSC”
   2.1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Mobile Application “JOB OCSC” ในอุปกรณ์ของท่านจาก App Store / Play Store
   2.2 กดสมัครสมาชิก และ Log-in เข้าสู่ระบบ หากจำรหัสผ่านไม่ได้ สามารถกดปุ่ม ลืมรหัสผ่าน และทำตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป
   2.3 หลังจาก Log-in แล้ว ให้เลือกเมนูจากด้านซ้ายบน (ปุ่มรูป 3 ขีด) และไปที่ “หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ”

สำหรับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ก่อนปี พ.ศ.2540
โปรดติดต่อสำนักงาน ก.พ. โทร 02-547-1000 ต่อ 8746-51
พิมพ์ข่าวนี้