13 เหตุผลที่ควรเลือกอาชีพราชการ

มีเหตุผล 13 ประการ ที่ทำให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่น่าสนใจ และมีความมั่นคงในชีวิตแม้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะผันผวน ได้แก่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.ocsc.go.th/OCSC/TH/index.php?option=com_content&view=article&id=293:2011-07-03-03-11-49&catid=96:2011-06-29-14-50-47&Itemid=256