ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 1 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
33 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 946 คน  
1