ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 18 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิปัตตานี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 60 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 61 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 76 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 204 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 255 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 210 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 156 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 198 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 214 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 373 คน  
1 2