สิ่งที่น่าสนใจ..ในอาชีพราชการ

อาชีพราชการ...นอกจากจะมีความมั่นคงไม่ว่าระบบเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรแล้ว ยังมีความน่าสนใจอีกหลายประการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร