กำหนดวัน เวลาสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ  เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร