ใบรับรองภาค ก. นำไปใช้ได้อย่างไร

ใบรับรองภาค ก. นำไปใช้ได้อย่างไร
เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร