กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ บาท
ประเภท : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://https://fisheries.thaijobjob.com/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1376 ชื่อตำแหน่ง

 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน และนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง - ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 200 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 179 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ,นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานประมง,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างไฟฟ้า,กะลาสี
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 621 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 101 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ, นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 26 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 82 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 14 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 65 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 444 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานเลขานุการกรม)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2812 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1731 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 803 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
 
 
     © 2010 www.OCSC.go.th
            All rights reserved.
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02 5471329-30,สายด่วน 1786 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02 5471943