กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www4.fisheries.go.th/personnel-recruitment
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1230 ชื่อตำแหน่ง

 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 73 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 652 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายท้ายเรือ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 376 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งบุคลากร (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1529 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 658 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 811 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 474 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 398 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 928 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายท้ายเรือ ชั้น 2,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 642 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
 
 
     © 2010 www.OCSC.go.th
            All rights reserved.
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02 5471329-30,สายด่วน 1786 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02 5471943