กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www4.fisheries.go.th/personnel-recruitment
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1167 ชื่อตำแหน่ง

 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 880 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 707 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1287 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 4140 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1464 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2086 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1086 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง - ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 631 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 42 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1019 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2037 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
 
 
     © 2010 www.OCSC.go.th
            All rights reserved.
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02 5471329-30,สายด่วน 1786 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02 5471943