กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน          
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://apps.dlt.go.th/hr/dlthr.login/prakard.php
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ตำแหน่ง นักจัดการกองทุน (สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา)
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 392 ครั้ง
1