กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.welfare.rtaf.mi.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1