กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
404 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และตำแหน่งนิติกร
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : พนักงานราชการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-ตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : -ตามเอกสารแนบ

- ทักษะ
-ตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : -ตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
-ตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : -ตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.rlpd.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1