สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดเอกสารแนบ)
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(รายละเอียดเอกสารแนบ)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดเอกสารแนบ)

- ทักษะ
(รายละเอียดเอกสารแนบ)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดเอกสารแนบ)

- สมรรถนะ
(รายละเอียดเอกสารแนบ)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดเอกสารแนบ)
เกณฑ์การประเมิน : (รายละเอียดเอกสารแนบ)
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://tpso.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1