กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
เงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.disaster.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566
25 ตำแหน่ง
อ่าน 917 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 671 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 437 ครั้ง
1