กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เงินเดือน : 10,840 - 11,930 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวท.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : ปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ
เงื่อนไข : ปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://correct.thaijobjob.com/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1