จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานบันทึกข้อมูล
เงินเดือน : 11280-13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://www.dol.go.th/nakhonsithammarat/Pages/default.aspx
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานเขียนแผนที่
หน่วยงาน : จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 199 ครั้ง
1