สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ          
ตำแหน่ง : ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต.เจ้าพนักงานธุรการ และต.พนักงานบริการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ปวช. และไม่ต่ำกว่า ม.3
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://www.mof.go.th/th/jobs/MnMBDDN5MnUfD21OITBnFRGRJM7ZXVfQfq64m3X21677833629
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1