กรมธนารักษ์
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัครของจังหวัดชุมพร
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.treasury.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1