กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นไปตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามประกาศ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามประกาศ

- ทักษะ
เป็นไปตามประกาศ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามประกาศ

- สมรรถนะ
เป็นไปตามประกาศ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : เป็นไปตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://forest.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1