กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ป่าไม้
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นไปตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามประกาศ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามประกาศ

- ทักษะ
เป็นไปตามประกาศ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามประกาศ

- สมรรถนะ
เป็นไปตามประกาศ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : เป็นไปตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://forest.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 5 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566
13 ตำแหน่ง
อ่าน 397 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 268 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 544 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 527 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566
51 ตำแหน่ง
อ่าน 1437 ครั้ง
1