กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : วิศกรกรไฟฟ้า
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://correct.thaijobjob.com/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 6 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 185 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 175 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 91 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 226 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 91 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายแพทย์
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 133 ครั้ง
1