กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : วิศกรกรไฟฟ้า
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ปรากฏตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://correct.thaijobjob.com/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1