มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ          
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 20250 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.econ.cmu.ac.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1