สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เภสัชกร
เงินเดือน : 50,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://้https://fda.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1