กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลราชวิถี)
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : http://hrm.dms.go.th/
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : http://hrm.dms.go.th/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : http://hrm.dms.go.th/
ทักษะ/สมรรถนะ : http://hrm.dms.go.th/
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://hrm.dms.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1