กรมสรรพากร
90 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน ซอย 7 กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว (หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์))          
ตำแหน่ง : พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 9,400 - 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 111 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศรับสมัครฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัครฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัครฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.rd.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1