มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)          
ตำแหน่ง : อาจารย์
เงินเดือน : 26,250-31,500 บาท
ประเภท :
จำนวน : 62 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศแนบท้าย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศแนบท้าย
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศแนบท้าย
เงื่อนไข : ตามประกาศแนบท้าย
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://rmutt.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1