กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
เงินเดือน : 10,430-18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป เทคนิค บริการ
จำนวน : 64 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : รายละเอียดตามประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dcy.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1