กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและควมมมั่นคง ของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 12-14 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบ
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : ตามเอกสารแนบ
จำนวน : 22 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ

- ทักษะ
ตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
ตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dwf.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1