รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office : Word Excel Power Point ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกาภาพ และมนุษย์สัมพันดี
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
- ปฏิบัติงานที่ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ให้บริการด้านการเรียนการสอน ของโครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ BBA
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนต้องได้มากกว่า ร้อยละ 50 คะแนนขึ้นไป
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1