รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 20,250-23,360 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชานิติศาสตร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office : Word Excel Power Point ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถใสด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งที่ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต (มีรถคณะฯบริการรับส่ง)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ทางด้านกฏหมาย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนมากกว่าร้อยละ 50
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1