รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับย้าย /รับโอน โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : ข้าราชการพลเรือน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ โทร 081-3704119
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.thasalahos.org
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 62 คน  
1