รายละเอียดประกาศ
 

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว (กองบิน 4 จ.นครสวรรค์)          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่ กองบิน 4 จ.นครสวรรค์
อัตราเงินเดือน : 7,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
รายละเอียดวุฒิ : - ชาย - หญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- อายุ 18 - 45 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -มีความขยันหมั่นเพียร ไม่หลบงาน ไม่หนีงาน มีความเอาใจใส่และตั้งใจทำงาน มีความอดทน หนักแน่น หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อแท้ ท้อถอย
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.wing4.rtaf.mi.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเครื่องสื่อสาร ช่างไม้ ช่างโทรศัพท์ ช่างโลหะ พนักงานแปลและล่าม พนักงานทางสาย
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 218 คน  
1