รายละเอียดประกาศ
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021
ประกาศรับสมัคร : พนักงานรัฐวิสาหกิจ          
ชื่อตำแหน่ง : ตามท้ายประกาศรับสมัคร
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 63 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.cattelecom.com
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1