รายละเอียดประกาศ
 

จังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
2.มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล งานสนับสนุนในเรื่อง กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคล จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกำลังคน ประสานงานกับส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสตูล
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.satun.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1