รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการใช้internet ได้เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา วันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์ได้ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
- มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
- ปฏิบัติงานประจำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -เบิกจ่ายค่าสมนาคุณต่างๆ และงานจัดซื้อและจัดจ้างพัสดุ
-ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-ปรับปรุงข้อมูลใน Website ของโครงการฯ
-รวบรวมจัดทำเอกสารและภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
คณิตศาสตร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

- สมรรถนะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1